Krzysztof Paliński

Krzysztof Paliński, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski. (nr. legitymacji 1186), członek Zarządu ZPAF w latach 2017 – 2020. Nauczyciel, wykładowca, filmowiec niezależny związany z Ruchem Kina Nieprofesjonalnego na Górnym Śląsku. Od dziecka związany z życiem kulturalnym rodzinnego miasta Chorzowa, wychowanek koła rzeźby Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. Absolwent kierunku Fotografia i Multimedia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związany ze szkolnictwem, nauczyciel fotografii i multimediów w Liceum Plastycznym w Gliwicach oraz przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, nauczyciel akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, instruktor Młodzieżowego Klubu Filmowego „WIATRAK”, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Autor wystaw: „01:24:00”, „Śladami Śląskiego Kina Amatorskiego”, „Świat nieodkrywany”, „Ja, Jezus z Chorzowa”, „Ubi Sunt”, współautor wystawy „Rozpad odbicia”. Autor filmów dokumentalnych: „Kilka chwil”, „Tacy byliśmy”. Współtwórca cyklu filmów dokumentalnych poświęconych historii Śląskiego Kina Amatorskiego.

Byt jest, a Niebytu nie ma.

`Parmenides