Krzysztof Paliński

Krzysztof Paliński, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski. (nr. legitymacji 1186), członek Zarządu ZPAF w latach 2017 – 2020. Nauczyciel, wykładowca, filmowiec niezależny związany z Ruchem Kina Nieprofesjonalnego na Górnym Śląsku. Od dziecka związany z życiem kulturalnym rodzinnego miasta Chorzowa, wychowanek koła rzeźby Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. Absolwent kierunku Fotografia i Multimedia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wystaw: „01:24:00”, „Śladami Śląskiego Kina Amatorskiego”, „Świat nieodkrywany”, „Ja, Jezus z Chorzowa”, „Ubi Sunt” oraz filmów dokumentalnych: „Kilka chwil”, „Tacy byliśmy”. Współtwórca cyklu filmów dokumentalnych poświęconych historii Śląskiego Kina Amatorskiego. Instruktor Młodzieżowego Klubu Filmowego „WIATRAK”, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.

An artist photographer, a member of Assosiation of Polish Art Photographers – Upper Silesian Branch (card number 1186), a member of the ZPAF board in the years 2017 – 2020. A lecturer, an independent film-maker associated with the amateur cinema in Upper Silesia. Since his childhood closely connected with the cultural life of his hometown Chorzów, the alumnus of a sculptors’ circle in the local youth club at Dąbrowski Street in Chorzów. A graduate of The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław in the Faculty of Photography and Multimedia besides a graduate The Univesity of Silesia in Katowice in the Faculty of Pedagogy and Psychology. The author of photographic cycles, “01 :24:00”, “Undiscovered World” (pol. “Swiat nieodkrywany”), “I, Jesus of Chorzów” (pol. “Ja, Jezus z Chorzowa”), as well as documentaries “A few moments” (pol. “Kilka chwil”) and “Thus we were” (pol. “Tacy bylismy”). Co-creator of a cycle of documentaries devoted to the history of the Polish Amateur Cinema. Instructor of the Youth Film Club „WIATRAK” at the Complex of secondary schools No. 1 in Chorzów.Byt jest, a Niebytu nie ma.

`Parmenides