Krzysztof Paliński

Krzysztof Paliński, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski. (nr. legitymacji 1186), członek Zarządu ZPAF w latach 2017 – 2020. Nauczyciel, wykładowca, filmowiec niezależny związany z Ruchem Kina Nieprofesjonalnego na Górnym Śląsku. Od dziecka związany z życiem kulturalnym rodzinnego miasta Chorzowa, wychowanek koła rzeźby Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. Absolwent kierunku Fotografia i Multimedia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związany ze szkolnictwem artystycznym - nauczyciel fotografii, filmu i multimediów w Liceum Plastycznym w Gliwicach, przedmiotów artystycznych, fotografii i filmu w II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie, nauczyciel akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, instruktor Młodzieżowego Klubu Filmowego „WIATRAK”, w II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Autor filmów dokumentalnych: „Kilka chwil”, „Tacy byliśmy”.

Byt jest, a Niebytu nie ma.

`Parmenides