Krzysztof PalińskiKrzysztof Paliński, artysta fotografik, muzyk, realizator. Od dziecka związany z życiem kulturalnym rodzinnego miasta Chorzowa, wychowanek koła rzeźby Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. Absolwent kierunku Fotografia i Multimedia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent szkoły miksu i masteringu "Hugiz Records" Zawodowo związany ze szkolnictwem artystycznym - nauczyciel fotografii, filmu i multimediów w Liceum Plastycznym w Gliwicach, przedmiotów artystycznych, fotografii i filmu w II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie, nauczyciel gitary. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Autor filmów dokumentalnych: „Kilka chwil”, „Tacy byliśmy”. Czynny muzyk, gitarzysta z doświadczeniem koncertowym, studyjnym i realizatorskim.

Byt jest, a Niebytu nie ma.

`Parmenides